Storbrotten

Storbrotten var ett fartyg som låg stationärt förankrat som fyr. Hon gick ett tragiskt öde till mötes när hon 1922 lyckades spränga sig själv medan besättningen försökte bärga en mina från första världskriget. Minorna inbringade ofta mycket pengar för det krut som de innehöll och när besättningen på fyrskeppet hittade en flytmina gjorde man fast den via ett långt rep. Men innan de han ta sig an uppgiften att desarmera och tömma den vände vinden och strömmarna en natt och minan de hade på släp drev in i skrovet och gick av. 6 man gick med i djupet. Dykdjupet är ca 53 meter

Diving Åland – Mariehamn – Åland