Dykning

Åland är ett unikt ö-landskap som består av ca 6500 öar. Tillsammans skapar de ett av de mest svårnavigerade områden i världen.

Skärgården utgör den naturliga handelsleden mellan Sverige och Finland sedan urminnes tider. Med alla sina kobbar och skär har skärgården alltid utgjort ett stort gissel för sjöfarare och många fartyg har slutat sin sista resa på havets botten. Ålands övärld är ett av de vraktätaste områden som östersjön har att erbjuda. I Ålands skärgård har mer än 500 kända förlisningar skett.

Tack vare de unika vattenförhållanden som råder i Östersjön, med låg salthalt, konserveras gamla trävrak och stålfartyg bryts ned väldigt långsamt. Detta i kombination med en unik dyklagstiftning gör att vraken i Ålands vatten är mycket intakta. Med oss har du möjlighet att besöka några av de unika vraken.

Under tiden hos oss erbjuder vi olika upplevelser; dykning kombineras med vistelse i härlig natur samt besök på marina museum i världsklass. Ålands sjöfartsmuseum och museifartyget Pommern är väl värda ett besök.

Dagsutfärderna planerar vi enligt önskemål samt rådande väderförhållanden. Är vädret gynnsamt finns möjlighet till heldagsutfärd med två dyk under dagen. Mellan dyken tar vi iland i någon av de fina naturhamnarna som finns i närheten.

På de uppskattade öarna Rödhamn, Kobba klintar och Signilskär finns möjlighet att grilla, sola eller bara njuta av den åländska skärgården.

Divealand – Mariehamn – Åland