S/S Skiftet

Skiftet byggdes på beställning av Bore-bolaget, hos firma Crichton i Åbo, hon överlämnades kraftigt försenad 1908 till priset av 350 000 kronor. Hon var en isbrytande passagerarångare som gick linjen Åbo – Mariehamn. Skiftet mätte 336 bruttoton, måtten var 33 meter lång och 7,7 meter bred, maskinen var på 500 IHK som gav en marschfart på 11 knop. Förlisningen av Skiftet blev den största sjökatastrofen i Åländska farvatten.

 

Under första världskriget var Åland en del av det ryska tsarriket och det kryllade av ryska soldater på Åland. Torsdagen den 14 december 1916 kl 08.30 avgick Skiftet från Mariehamn mot Åbo, ombord fanns 56 militärer, 7 arbetare, 15 besättningsmän och 13 civila inalles 91 personer, av dessa skulle endast 5 personer överleva katastrofen.

På Rödhamnsfjärden närmade sig Skiftet ett okänt minbälte utlagt under natten av den tyska ubåten UC-27. Klockan 09.30 i dåligt väder gick Skiftet på en mina och 86 människor gick en våldsam död till mötes. Utkikar på två ryska stationer såg Skiftet explodera och hon sjönk omedelbart. En mina träffade fören, slet upp botten, krossade stora delar av inredningen och en skur av glas och järnsplitter massakerade människorna. Skiftet lade sig på 23 meters djup på babordssida, vid ytan hördes bara den vinande vinden och jämret från överlevande som försökte flyta på vrakspillror, men det kalla vattnet krävde sina offer. Av de ca 20 personerna i vattnet klarade sig endast fem stycken.

Skiftet ligger på 23 meters djup på babordssida, man når vrakets övre däck på 15 meters djup. Hon ligger mitt i Rödhamnsfjärden ca: 20 minuters båtfärd från hamnen. Det är lätt att dyka på Skiftet på grund av hennes ringa djup. Rasrisk råder däremot på vraket.

Diving Åland – Mariehamn – Åland