S/S Notung

Ångfartyget Notung stävade morgonen den 24 januari 1942 på väg från Åbo till England, lastad med cellulosa. I farleden öster om Sottunga angreps den intet ont anande besättningen plötsligt av ryska bombplan. Flygplanen angrep i vågor både med sjunkbomber och med flygtorpeder.

Fartyget klarade sig utan någon direktträff, men efter våldsam bombning briserade slutligen en torped vid akterskeppet. Hon tog snabbt in vatten, och besättningen bedömde att hon inte skulle hålla sig flytande. Livbåtar sjösattes och besättningen klev i sjön. Livbåtarna skyndade mot Sottunga och fast land. Båtarna angreps under färden av kulspruteeld från flygplanen, men som genom ett under klarade de sig oskadda i land. Från strandkanten bevittnades sedan hur fartyget sakta sjönk med aktern först.

Samtliga besättningsmän klarade sig vid sänkningen.

Notung byggdes 1882 i Middlesbrough, hon var 75 m lång och 10.5 m bred. Detta är dykning för den erfarne Trimix/Tech1 dykaren. Dykdjupet varierar från 40-50m, men då sikten varierar starkt i området mellan 2-10m så räknas Notung till ett svårare dykmål. Väl nere på vraket får man uppleva att tiden stått stilla sedan 1942. Samtliga detaljer, förutom skeppsklocka och fartygskompassen, finns kvar. Detta är dykning av hög klass!

Diving Åland – Mariehamn – Åland