S/S Betty H

Den 26 oktober 1942 var en konvoj med fem lastfartyg och fyra militärfartyg på väg över Ålands hav mot Sverige. Ett av fartygen var S/S Betty H som gick med malm för vapenindustrin. Hon var 94,3 meter lång och 13,4 meter bred och hade en dräktighet på 2478 brt. Hon hade 23 man i besättningen.

Klockan 12:07 den 26 oktober träffade två torpeder det aktre lastrummet och hon sjönk på en dryg minut. Strax innan fartyget försvann exploderade ångpannan och delar av fartygets brygga låg och flöt en stund på ytan innan hon försvann helt i djupet. 11 besättningsmän omkom och 12 räddades till resterande konvoj.

De finska ubåtarna Vetehinen och Iku-Turso tog de fyra kommande timmarna upp jakten på den då okända ubåten innan den försvann söder om Lågskär. Ubåten som låg bakom attacken på konvojen var den ryska Shtsh 307.

Under sensommaren 2006 begav sig Ålands marinhistoriska sällskap ut för att söka efter den förlista Betty H. Efter många dagars sökande återfanns vad man trodde var vraket efter Betty H på ett djup av 75 meter. När de första dykningarna senare genomfördes av fyra av medlemmarna i föreningen så var identifieringen fortfarande oklar då endast den förliga delen av fartyget hann besökas och bitar av midskepps. En skeppsklocka återfanns på fördäck utan synligt namn, och delar av ett namn kunde tydas på babord sida av fartyget. I juni 2007 begav sig återigen Ålands Marinhistoriska sällskap ut för att söka svaret och den definitiva identifieringen av fartyget. Den 11 juni 2007 bekräftades identiteten till S/S Betty H, med hemmahamn Pori, med hjälp av namnet i aktern. Vraket efter Betty H och den sista viloplatsen för dess 11 omkomna besättningsmän var äntligen hittad.

Vraket står på plan botten på 75 meters djup utan märkbar slagsida och är mycket hårt sargat av torpedträffarna och ångpannan som exploderade vid förlisningen. Aktern och stäven är helt intakta, det aktre lastrummet är bortsprängt och midskepps där bryggan har varit är delvis intakt. Mycket detaljer återstår ännu att finna på vraket men då det är ett stort fartyg, samt att dykdjupet och att dess position är i en starkt trafikerad del av Ålands hav gör dykningarna omfattande och tidskrävande.

Diving Åland – Mariehamn – Åland