Plus

Plus rankas av tidingen DYK! (nr. 8 1999) som ett av de tio bästa vraken i Skandinavien. Hon var en 3-mastad järnbark byggd ar 1885 på Blohm & Voss varv i Hamburg. Fartyget mäter 70m lång med en vikt av 1117 nrt. Plus var en råseglare utan någon maskin. Hon kom år 1925 i Åländsk ägo då hon köptes av Hugo Lundqvist och Lundqvist rederierna. Vid den ödesdigra natten mellan den 13-14 dec 1933 då barken Plus var på väg från London till Mariehamn för vinterupplägg möttes man av dålig sikt och storm vid framkomsten till sin hemmahamn.

Fartyget blossade efter lotsar men då dessa var upptagna med andra fartyg beslöt sig kapten Karl Eriksson för att föra in fartyget till hamn på eget bevåg. Då fartyget tappade kontakten med fyrarna p g a. den dåliga sikten seglade man upp på Tvibenansgrund och rev upp botten. Fartyget fällde ankare för att driva till Korsö för att på så sätt rädda manskapet till land. Den rytande stormen och den höga sjön gjorde det omöjligt att sjösätta någon av livbåtarna. 100 m från land förliste fartyget, och med sig ner i mörkret tog hon 12 av de som befann sig ombord. Av den 16 man starka besättningen var det endast 4 stycken som överlevde. Då detta är en gravplats för de besättningsmän som omkom skall vi besöka vraket med respekt och visa vördnad för de som fick ge sina liv vid förlisningen.

Plus ligger i inloppet till Mariehamn , väl skyddat av omgivande skärgård. Detta gör det möjligt att i stort sett alla väderförhållande besöka henne. Båtutfärden ut till vraket tar ca 15-20 min. Vraket är bojat i för och akter. Plus ligger i en sluttning där aktern börjar på 17m djup för att vid fören ta ett djup av 32m.

Vraket är skrovhelt med många sevärda detaljer kvar. Masterna är stående men avsprängda på tillräckligt djup för att inte hindra fartyg. I fören kan man beskåda galeonsfiguren bestående av en “fiollåda”. Mängder av riggdetaljer, jungfrur och block hinner man studera under sin dykning runt vraket .Delar av vraket har bärgats och kan beskådas pa Ålands sjöfartsmuseum bland annat ratt, kompass, ankare med ankarkätting, jungfrur och block. Sikten på vraket varierar från 2-15m beroende på årstiden.


 Dykdjup c:a 17-33 meter

Diving Åland – Mariehamn – Åland