Sverre

Den 7:e November 1941 stävade den tremastade kompositbarken Sverre fram i dåligt väder genom Östersjön. Barken var på resa mellan Odense och Gävle, fullastad med järnskrot. Sent på eftermiddagen siktade man Lågskärsfyr, vädret var hårt och sikten dålig. Kaptenen beslutade sig för att söka lä bakom fyrlandet. Man kryssade mellan de många förrädiska undervattensgrynnor som finns i området, och när de minst anade det körde fartyget rätt upp på en av grynnorna. Huvudmasten bröts av och fartyget fick slagsida, besättningen blossade efter hjälp från lotsarna vid fyren. Man lyckades sjösätta en av livbåtarna och påbörjade evakueringen då plötsligt skeppet slets upp av grynnan och började driva i den hårda vinden. Vid den tidpunkten hade lotsarna hunnit ut till fartyget och kunde rädda de kvarvarande ombord. Fartyget drev hejdlöst och efter bara några minuter bröts hon av vid midskepps då hon var tungtlastad med skrot. Våren 2002 upptäckte vrakletarna Björn Rosenlöv, Tom Blomberg och Ville Lundqvist vraket av Sverre. Fartyget står upprätt på hård sandbotten med ett dykdjup på 63-70m , vraket är skrovhelt fram till midskepps där akterskeppet har vridit sig och ligger på slagsida. På skeppet kan man beskåda samtliga inventarier då inget har bärgats efter förlisningen.

Fartyget byggdes 1872 i Nystad i Finland, från början hade hon en hjälpångmaskin som sedermera plockades bort redan 1874 då den ansågs vara för oekonomisk. Fartyget var en kompositbark vilket betyder att spanten var gjorda i järn medan skrov och däckets yta var utförda i trä. Detta är ett dyk för den erfarne trimixdykaren som önskar få dykning av högsta klass. Sikten är mestadels +15 meter då fartyget ligger på hård sandbotten utan löst sediment runt omkring. Detta är ytterligare ett vrak tillhörande de bästa trävraken i världen som finns bevarade!

Diving Åland – Mariehamn – Åland