Sanny

Sanny var en 50 meter lång och 10 meter bred kusttanker, byggd 1944. Hon sjönk då de nya ägarna skulle föra henne till sin nya hemmahamn i Turkiet. Av okänd anledning körde de in bland grynnorna vid Lagskär, och körde på en grynna varvid de tappade propellern, började ta in vatten och sjönk. Fartyget är skrovhelt men ligger med slagsida. Det finns många detaljer att titta på. 


Diving Åland – Mariehamn – Åland