S/S Le sperance

Le sperance var ett ångfartyg som gick rakt upp på det grund hon vilar vid. Där blev hon stående i flera veckor innan en storm rev av henne och hon sänktes stående längs det branta grundet med fören (som är avbruten och ligger brevid) på 11 meters djup och aktern på 35. Hon är väldigt skrovhel och många detaljer finns fortfarande att se.

Diving Åland – Mariehamn – Åland