S/S Helge

Under första världskriget gick ångfartyget S/S Helge på resa mellan Sverige och Finland. Helge köptes av skeppsredare på Åland och döptes då även om till Frock bara månader innan hon gick slutliga öde tillmötes. Strax söder om Flöttjans fyr bordades fartyget, året 1915, av en tysk ubåt och besättningen beordrades att gå i livbåtarna. Fartyget genomsöktes och ubåtskaptenen ansåg att delar av fartygets last var avsedd för den ryska krigsmakten. Vid denna tidpunkt var Åland och Finland införlivat i det ryska Tsarriket som då låg i krig med Tyskland. Ubåtskaptenen beslutade att fartyget skulle sänkas. När samtliga ombordvarande lämnat skeppet placerades sprängladdningar ut midskepps och i aktern. Förödelsen var total, skeppet sjönk endast någon minut efter att laddningarna gått av. Skeppet upptäcktes sommaren 2001 av stiftelsen Marinhistorik.

Helge var ett ångfartyg byggd 1869 av Henderson, Coulborn & CO i Skottland till ett pris av £14,000. Det var ett Dansk redare som var beställare och gav henne namnet s/s Helge. Fartyget bar dubbla ångmaskiner samt tre master. Hennes längd var 61 meter och bredden 8.5 meter. I dag vilar fartyget i Ålandshav på ett djup mellan 44-51m. Fartyget står skrovhelt upprätt på hård sandbotten med skador på akterskeppet samt midskepps. Vraket erbjuder en otrolig resa bakåt i tiden, man upplever verkligen tidens vingslag då samtliga inventarier finns kvar helt orörda!

Diving Åland – Mariehamn – Åland