S/S Belliver

Ångfartyget S/S Belliver byggdes 1903 vid varvet W. Harkess & son i Middlesbrough, England. Längden var 58m och bredden 9m. Den 8 september 1911 avseglade Belliver från Björneborg, Finland med destination Plymouth, England lastad med timmer. Hon kom aldrig fram, utan anmäldes som försvunnen.

S/S Belliver lokaliserades under 2009 i samband med att en grupp vrakletare sökte vraket av den ryska ubåten S-2. 

Vraket står upprätt på botten utan slagsida. Hon är fortfarande mycket intakt och detaljrik bl.a. skeppsklockan, kompassen och maskintelegraf finns att se. Dykdjupet är mellan 27-34m och beroende på årstid varierar sikten mellan 5 och 15m.

Diving Åland – Mariehamn – Åland