Dagmar Claussen

Dagmar var ett danskt ångfartyg som sjönk 1942 då hon gick upp på grund och bröts i två delar. Fartyget ligger med de två halvorna på varsin sida av grundet. Fören har ett dykdjup på max 20 m och aktern 10m. Sikten varierar mellan 5-15 meter. Förskeppet står upprätt mot grynnan, men akterskeppet har p g a djupet plattats ut. Sevärt är bl a den stora ångmaskinen.

Diving Åland – Mariehamn – Åland