Rotterdam

 

Nyhittat vrak i västra Ålands hav, troligen efter en Holländsk brigg kallad Rotterdam som förliste lastad med stenkol någon gång i slutet av 1800-talet.

Hon är 35 meter lång och 8 meter bred och vilar på ett bottendjup av 35 meter. Många fina detaljer finns att se på detta välbevarade trävrak.

Rotterdam 3

 Rotterdam 1 Rotterdam 2